แนะนำโรงเรียนเวียงห้าววิทยา

ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
           
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
         

 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
     
             

 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
       
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
             
วันที่
รายละเอียด
หมายเหตุ
๘ มี.ค.๕๗

ปิดภาคเรียนที่ ๑

 
๒๑ มี.ค.๕๗

ปัจฉิมนิเทศ

 
๑ เม.ย.๕๗
แจ้งผลการเรียน
อาจมีการเปลี่ยนแปลง
๑๖ พ.ค.๕๗

เปิิดภาคเรียนที่ ๑

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


  
 
 
 
 
 
 
   
 
   
   
 
 
 
 
   


อยู่ระหว่างรวบรวมภาพสถานที่และข้อมูลเพิ่มเติม


 
วัดสันป่าหนาด
อังคาร ๒๖ มี.ค. ๕๖
  ภาพ:ข้อมูล : webdesign

  พระธาตุดอยงาม  
พุธ ๒๗ มี..ค. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 

โรงเรียนเวียงห้าววิทยา หมู่ ๗ ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐
email : wianghao@gmail.com
ผู้ดูแลระบบ : นายเกศ ปาณะการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงห้าววิทยา

พัฒนาระบบ : นายสุวัฒน์ บุญสู
ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงห้าววิทยา
email
: konboonsung@hotmail.com
ออกแบบ : นายนที นาคทอง
จัดทำ, ดูแลเฟสบุ๊คเพจ โรงเรียนเวียงห้าววิทยา :  http://www.facebook.com/wianghaowittaya/
ติดต่อ : nt_zero@hotmail.com : facebook Tea Naktong

เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลได้ดีที่ขนาดจอภาพตั้่งแต่ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox

 
123inkjets Coupon Codes
   
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
เชียงรายยูไนเต็ด
ลิเวอร์พูล