แนะนำโรงเรียนเวียงห้าววิทยา

ความรู้เรื่องไข้เลือดออกอำลาสถาบัน นักเรียนม.3/2558
๑๘ มี.ค. ๙๘  ภาพ:ข่าว : webdesign


สนามสมอง(BBL)
๑๖ มี.ค. ๕๙  ภาพ:ข่าว : webdesign

วันเด็กแห่งชาติ
๘ ม.ค. ๕๘  ภาพ:ข่าว : webdesign


กีฬาหัวง้มเกมส์ ครังที่ ๑๒
๔-๕ ม.ค. ๕๘  ภาพ:ข่าว : webdesign

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
๓๐ ธ.ค. ๕๘  ภาพ:ข่าว : webdesign


วันสถาปณาโรงเรียน ประจำปี
๒๖ ธ.ค. ๕๘  ภาพ:ข่าว : webdesign

กีฬาหัวง้มเกมส์
๒๑-๒๔ ธ.ค. ๕๘  ภาพ:ข่าว : webdesign


ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่
๑๖ ธ.ค. ๕๘  ภาพ:ข่าว : webdesign

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร วันลอยกระทง
๒๖ พ.ย. ๕๘  ภาพ:ข่าว : webdesign


 
กิจกรรมร่วมไว้อาลัยผู้เสีชีวิตแยกราชประสงค์
๒๐ ส.ค. ๕๘  ภาพ:ข่าว : webdesign
  แห่แคร่ วันลอยกระทง
๒๕ พ.ย. ๕๘   ภาพ:ข่าว : webdesign

 
สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
๘ พ.ย. ๕๘   ภาพ:ข่าว : webdesign
  วันเข้าพรรษา
๑๙ ส.ค. ๕๘  ภาพ:ข่าว : webdesign

 
วันแม่แห่งชาติ
๑๑ ส.ค. ๕๘  ภาพ:ข่าว : webdesign
  เข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
๑๘ เม.ย. ๕๘  ภาพ:ข่าว : webdesign


 
ป่าแดงงามเกมส์
๑๓ ม.ค. ๕๘   ภาพ:ข่าว : webdesign
  วันเด็กแห่งชาติ
๙ ม.ค. ๕๘  ภาพ:ข่าว : webdesign 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
๓๑ ธ.ค. ๕๗   ภาพ:ข่าว : webdesign
  วันสถาปณาโรงเรียน
๒๖ ธ.ค. ๕๗  ภาพ:ข่าว : webdesign
 
วันพ่อแห่งชาติ
๔ ธ.ย. ๕๗   ภาพ:ข่าว : webdesign
  เข้าค่ายลูกเสือ
๒๕ พ.ย. ๕๗   ภาพ:ข่าว : webdesign
 
ถวายราชสดุดี
๒๕ พ.ย. ๕๗   ภาพ:ข่าว : webdesign
  กฐินเด็กดี V-Star
๕ ต.ค. ๕๗  ภาพ:ข่าว : webdesign


 
ค่ายภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด
๒๘ ก.ค. ๕๗   ภาพ:ข่าว : webdesign
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา
๑๐ ก.ค. ๕๗  ภาพ:ข่าว : webdesign


 
พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
๑ ก.ค. ๕๗   ภาพ:ข่าว : webdesign
  พิธีไหว้ครู
๑๒ มิ.ย. ๕๗   ภาพ:ข่าว : webdesign


 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
๓๐ พ.ค. ๕๗  ภาพ:ข่าว : webdesign
  ผ้าป่าวันสถาปนาโรงเรียน
๑๕ เม.ย. ๕๗   ภาพ:ข่าว : webdesign 
กีฬากลุ่มระดับประถมศึกษา
๑๙ มี.ค. ๕๗  ภาพ:ข่าว : webdesign
  กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ ยุวฯ เนตรนารี
๑๕ ม.ค. ๕๗  ภาพ:ข่าว : webdesign


 
พิิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียน
พุธ ๑๑ ธ.ค. ๕๖  ภาพ:ข่าว : webdesign
  พิิธีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ  
ศุกร์ ๑๕ พ.ย. ๕๖  ภาพ:ข่าว : webdesign


 
ประเพณีแห่แค่ เนื่องในวันลอยกระทง
พฤหัสบดี ๑๔ พ.ย. ๕๖  ภาพ:ข่าว / webdesign
  มุทิตาจิตท่านผู้อำนวยการและคุณครู ๕๖
พุธ ๒๕ ก.ย. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign


 
เข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันพระ
พุธ ๒๑ ส.ค. ๕๖  ภาพ:ข่าว / webdesign : ครูธมลพรรณ
  แข่งขันทักษะวิชาการ ๕๖
พุธ ๑๔ ส.ค. ๕๖  ภาพ:ข่าว : webdesign


 
อบรม ๕ ห้องชีิวิตเนรมิตรนิสัย
ศุกร์ ๒๖ ก.ค. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign
  พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
ศุกร์ ๑๙ ก.ค. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign


 
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
ศุกร์ ๒๘ มิ.ย. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign
  การอบรมผู้บริหาร ครู สู่ประชาคมอาเซียน  
พุธ ๒๖ มิ.ย. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign


 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖
พฤหัสบดี ๑๓ มิ.ย. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign
 

ท่านรอง ผอ.เขต๒ เยี่ยมโรงเรียน
อังคาร ๑๑ มิ.ย. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign


 
ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
จันทร์ ๒๗ พ.ค. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign
  วันวิสาขบูชา 
พฤหัสบดี ๒๓ พ.ค. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign


 
ทัศนศึกษาช่วงชั้นประถม
ศุกร์ ๘ มีิ.ค. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign
  พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
พฤหัสบดี ๒๑ มี.ค. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign


 
กีฬาโรงเรียนขยายโอกาส 
๑๒-๑๕ ก.พ. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign
  ต้อนรับคณะ สมศ.  
ศุกร์ ๑ ก.พ. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign

ท่าน ผอ. มอบวุฒิบัตรวันครู
ศุกร์ ๒๕ ม.ค. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign

วันเด็ก ๒๕๕๖  
พฤหัสบดี ๑๐ ม.ค. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign


วันวิชาการสัมพันธ์ 
พุธ ๙ ม.ค. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign
  
 
 
 
 
 
 
   
 
   
   
 
 
 
 
   


อยู่ระหว่างรวบรวมภาพสถานที่และข้อมูลเพิ่มเติม


 
วัดสันป่าหนาด
อังคาร ๒๖ มี.ค. ๕๖
  ภาพ:ข้อมูล : webdesign

  พระธาตุดอยงาม  
พุธ ๒๗ มี..ค. ๕๖
  ภาพ:ข่าว : webdesign

  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
โรงเรียนเวียงห้าววิทยา หมู่ ๗ ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐
ผู้ดูแลระบบ : นายเกศ ปาณะการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงห้าววิทยา
พัฒนาระบบ : นายสุวัฒน์ บุญสูง : konboonsung@hotmail.com
ออกแบบ : นายนที นาคทอง
จัดทำ, ดูแลเฟสบุ๊คเพจ โรงเรียนเวียงห้าววิทยา :  http://www.facebook.com/wianghaowittaya/
ติดต่อ : nt_zero@hotmail.com : facebook Tea Naktong

เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลได้ดีที่ขนาดจอภาพตั้่งแต่ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
 
123inkjets Coupon Codes
   
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
เชียงรายยูไนเต็ด
ลิเวอร์พูล